20191231. Ngoc Minhf

Công ty TNHH Quảng cáo Ngọc Minh đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà quảng cáo đa phương tiện chuyên nghiệp và dẫn đầu thị trường Quảng Cáo Vĩnh Phúc và dần trở thành nhà quảng cáo số 1...